عبدالله اوجالان نوازنده می شود!

در صورت درخواست عبدالله اوجالان، سازهایی از جمله عود به وی داده می شود و کلاس موسیقی برای وی گذاشته می شود.

پیش از این نیز عده ای از جدایی طلبان پ.ک.ک که دارای جرایم ضد امنیت ملی ترکیه بوده و در زندان سینجان آنکارا دوره محکومیت خود را سپری می کردند درخواست کلاس زبان انگلیسی کرده بودند که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و قرار است از ماه آینده کلاسهای زبان انگلیسی برای اعضای این گروه ترور تشکیل شود!

به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، همچنین پیش از این قرار شد برای آنکه حوصله عبدالله اوجالان از تنهایی سر نرود چند زندانی دیگر نیز به جزیره ایمرالی آورده شوند.

در چند ماه گذشته برخی از طرفداران اوجالان با بهانه اینکه مسئولان زندان در غذای رهبر پ.ک.ک سم ریخته اند در چند شهر به آشوب خیابانی پرداختند و به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کردند.

دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی این موضوع رأی به سلامت عبدالله اوجالان داد و موضوع ریخته شدن سم در غذای اوجالان را یک دروغ عنوان نمود.

در ترکیه مجازات اعدام وجود ندارد و حداکثر مجازات، حبس ابد می باشد.

عبدالله اوجالان که از سوی دادگاه به عنوان مسئول مرگ بیش از 30 هزار نفر شناخته شده به حبس ابد محکوم است و هر هفته با وکلای خود دیدار می کند. عده ای اعتقاد دارند مسامحه با وی روند صلح در ترکیه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد چرا که وی از طریق وکلای خود، دستورات لازم را به گروه پ.ک.ک می دهد.

0 کامنت: