نجات معجزه آسای کودک چینی!

این دانش آموز چینی در هنگام تمرین تیر و کمان، تیری به چشمش فرو رفت و به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

تیر پرتاب شده توسط یان شین، دانش آموز 13 ساله در استان شرقی جین تای چین به چشم لیو چئونگ 11 ساله اصابت کرد. برای آنکه بتوانند لیو را وارد دستگاه MR کنند تیر را شکستند. معجزه ای که رخ داده بود این بود که تیر نه به عصب های چشم این نوجوان اصابت کرده بود و نه آسیبی به مغز رسانده بود. معجزه ای که به گفته پزشکان در هر چند میلیون مورد، یک بار اتفاق می افتد.

پزشکان بعد از یک عمل جراحی چهار ساعته توانستند با موفقیت تیر را از چشم پسرک چینی در بیاورند.


0 کامنت: