مانکن مشهور صحنه های تجاوز به خودش را بازی می کند

مانکن مشهور لینور آبراگیل که هفت هفته قبل از انتخابش به عنوان ملکه زیبایی، مورد تجاوز قرار گرفت برای آنکه دردهای دختران مورد تجاوز قرار گرفته را یادآوری کند در فیلمی حاوی صحنه های تجاوز به خودش بازی می کند.

این مانکن 28 ساله اسرائیلی که ده سال بعد از واقعه به محلی رفته است که در آنجا مورد تجاوز قرار گرفت می گوید: کاش این فیلم مستند را ده سال قبل بازی می کردم.

آبراگیل صحنه واقعی تجاوز را که کارگردانی فیلم آنرا سیسیلیا دختر کارگردان 50 ساله و مشهور گئورگی پک به عهده دارد اینچنین تصویر می کند: در هنگامی که در یک دفیله لباس در ایتالیا کار می کردم به خاطر یکنواختی کارم تصمیم گرفتم به اسرائیل برگردم. به یک آژانس سیاحتی در میلان رفتم اما به دلیل آنکه در پرواز رم صندلی خالی پیدا نکردم پیشنهاد اوری شلومو راننده آژانس را قبول کردم و قرار شد با ماشین وی به رم بروم.

اوری در راه به روی من چاقو کشید و دهان و دستهایم را بست و به من تجاوز کرد. بعد از تجاوز نیز یک پاکت پلاستیکی به سرم کشید.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، این مدل جوان فردای روز تجاوز با مراجعه به پلیس از متجاوز شکایت می کند اما اوری (متجاوز) به قید وثیقه آزاد می شود.

فرد متجاوز به هنگام سفر به اسرائیل دستگیر می شود و به 16 سال حبس محکوم می شود.0 کامنت: