زوجی که بعد از سک.س برای جدا شدن از همدیگر کارشان به بیمارستان کشید!

یک زوج در روسیه که به دنبال آزمودن روشهای مختلف آمیزشی بودند کارشان برای جدا شدن به بیمارستان کشید!

ایوان سوکولوف 56 ساله و همسر 51 ساله اش والنتینا یک کتاب راهنمای مسائل جنسی را از دوستشان هدیه گرفتند و خواستند از روی کتاب روشهای آمی.زش را امتحان کنند. آنها روش Deck Chair را امتحان کردند اما همسر 51 ساله اش به اسپاسم ماهیچه ای دچار شد و شوهر هرچقدر تلاش کرد نتوانست ... خودش را از همسرش جدا سازد و در نهایت بعد از یک ساعت تلاش بی فرجام، به هر زحمتی بود با شرمندگی خود را به مرکز پزشکی در کالهوگا در مرکز روسیه رساندند.

پزشکی که آنها به او مراجعه کرده بودند گفت: مرد در حالتی که بود راحت و آزادتر بود اما برای اسپاسم ماهیچه رحمی همسرش باید فکری می شد.

یک پزشک متخصص می گوید برای این کار احتیاج به بدنی قوی و ورزیده نیاز است و این مدل از آمی.زش برای زنان و مردان میانسالی مانند نمونه فوق بسیار سخت است.

منابع:
حریت

Newstin

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

مقصر یکی بود دکتر یا مرد یا زن یا کتاب یا الت مبارک