عکسهایی از وزیر جدید گردشگری ایتالیا!

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پرسر و صدای ایتالیا در کابینه جدیدش ویتوریا برامبیلا مستشار سابق توریسم وزارت فرهنگ را به سمت وزیر توریسم انتخاب کرد.

این انتخاب دقیقا بعد از آن اتفاق می افتد که ورونیکا لاریو همسر برلوسکونی او را به دلیل "انتخاب زنان تنها به دلیل زیبایی شان!" مورد انتقاد قرار داه است.
برلوسکونی در این باره گفت: چپ ها سیاست از هم پاشیدن من را آغاز کرده اند اما من تا لحظه آخر مقاومت خواهم کرد!

به گزارش حریت، برامبیلای 42 ساله که با لقب "قرمز" شهرت دارد وارث خانواده فولاد ایتالیاست. وی پیش از وارد شدن به سیاست روزنامه نگار تلویزیونی گروه مدیاست وابسته به سیلویو برلوسکونی بوده است و به نظر برخی، وی رهبر آینده جناح راست در ایتالیا به شمار می رود.

عکسهایی از این وزیر زن کابینه برلوسکونی را می بینید:
0 کامنت: