برادر بمبگذار انتحاری ایران، در ترکیه دستگیر شد

پلیس و نیروهای ژاندارمری بورسا در یک عملیات پلیسی علیه نیروهای گروه تروریستی پ.ک.ک، 13 عضو این گروه را که تحت قالب گروه غیرقانونی مجلس دموکرات میهندوستان جوان فعالیت می کردند دستگیر کرد.

یکی از دستگیرشدگان با نام د-الف 22 ساله می باشد.

خواهر این جوان 22 ساله با نام "س.د" در یک بمبگذاری انتحاری در ایران در یک پاسگاه کشته شده است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، اکثر افراد دستگیرشده دانشجوی دانشگاه اولوداغ بورسا بوده اند و گروه آنان بخشی از گروه اتحاد جمعیتهای کردستان بوده است.

گروه تروریستی پ.ک.ک و شاخه ایرانی آن با نام پژاک به دنبال تجزیه ایران و ترکیه و تشکیل کشور کردستان هستند.

این گروههای تروریستی از مناطق کردنشین ایران با نام کردستان شرقی یاد می کنند.

این گروهها اکثر تروریستهای خود را به کشور دوم می فرستند. یعنی اعضای ترکیه ای این گروه در ایران سربازان کشور را به شهادت می رسانند و اعضای ایرانی آن نیز سربازان و مردم عادی ترکیه را

در حمله تروریستی چندی قبل پژاک علیه پاسگاههای پلیس در استان کرمانشاه بیش از 18 مأمور ایرانی شهید شده بودند. این اقدامات مورد انتقاد بسیاری از روشنفکران و نویسندگان کردستان و کرمانشاه واقع شده بود.

0 کامنت: