تیرباران دسته جمعی اویغورها به بهانه تظاهرات خیابانی آغاز شد


تظاهرات خیابانی اویغورهای مسلمان چین در دو هفته قبل چین را کانون توجهات بین المللی ساخت و یک بار دیگر چهره واقعی چین را نشان داد.

چین با تمام وجود سعی کرد خود را آرام نشان دهد و اعلام کرد مسببین این وقایع به مجازات خواهند رسید. اما بالأخره تصمیم چین بعد از فروکش کردن تب اویغورها آشکار شد: دولت کمونیست چین 196 مسلمان اویغور را به رگبار بست!

بنا به خبر ویژه کانال D ترکیه هنوز از سرنوشت 600 اویغور چینی خبری در دست نمی باشد.

گفتنی ست دولت چین با بردن خبرنگاران خارجی به بیمارستانها مجروحان هان را به آنان نشان داده بود تا عکس و تصاویر آنها در مطبوعات جهان نشان داده شود.

هنگامی که موضوع اویغورها در مطبوعات و رسانه های جهان به فراموشی سپرده شد چین اعدامهای دسته جمعی را آغاز کرد.

بنا به نوشته روزنامه حریت، هنوز معلوم نیست اجساد قربانیان به خانواده های آنان تحویل داده شده است یا نه.

هنوز درباره اینکه این اویغورها در کدام دادگاه و به چه جرمی مستحق تیرباران شناخته شده اند گزارشی در دست نمی باشد.

چین توانست با تطمیع اویغورها مبنی بر رسیدگی به خواستهای آنان، ابتدا آنان را ساکت نماید و اکنون کشتار دسته جمعی اویغورها به بهانه اعتراضات آنان آغاز شده است.

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

لعنت بر هر چی ظالمه...حقوق بشر فقط یه اسم بی محتوا هست تو دست این قدرتها