İran’a Vizesiz giriş


İran Türkiye vatandaşları için vizesiz giriş uyguluyor.

Aslında vize muafiyeti çok eskiye dayanıyor ve yıllardır Türkiye ve İran karşılıklı vizesiz giriş uyguluyorlar.

Diplomatlar, Gazeteci ve Medya mensupları ve İşadamları İran vizesi almak zorundadırlar, ama İran’ı gezmek isteyen Türk vatandaşları İran’da vizesiz 3 ay boyunca ikamet ve seyahat edebiliyorlar. Aynı uygulama Türkiye’de de İran vatandaşları için uygulanmaktadır.

İran’a vizesiz giriş her ne kadar cazip gelsede, İran’da bankacılık ve türizm altyapısı olmadığından dolayı bu ülkeyi gezmek aslında hiç de kolay değil.

İran eski tarihinin yanısıra çeşitli doğası için ve demografik yapısı için de ilginç bir ülkedir. Bu ülkenin hemen hemen yarısını Türkler oluşturmaktadır. Azerbaycan Türkleri, Türkmenler, Kaşkaylar ve Horasan Türkleri (Azeri-Türkmen-Özbek karışımı lehçeye sahip Türkler) İran’ın çeşitli yerlerinde yaşamaktadırlar.

Ayrıca İran yönetimi 1000 seneye aşkın Türkler elindeydi. Bunu en büyük göstergesi de Büyük Selçuklu devletinin ilk padişahı olan Tuğrul Bey’in mezarının Tahran’da bulunmasıdır.
dipnot/ Fotoğraf: Tahran'ın Şehr-i Rey İlçesinde bulunan Tuğrul Bey mezarı

0 کامنت: