تنها کارکرد اصلاح طلبان از دید اصولگرایان!

از نظر جريان تندرو اصولگرا، اصلاح طلبان يك كاربرد بيشتر ندارند. قبل از هر انتخاباتي، تنور انتخابات با حضور آنان گرم شود، بلافاصله پس از پايان راي گيري دستگير شده و به داخل تنور انتخابات انداخته شوند!

از کامنتهای این نوشته الف

1 کامنت:

Pilland می‌گوید:

Your report is very interesting indeed.
I invite You to see a great collection of views of borders (riigipiirid) in my Italian-Estonian site http://www.pillandia.blogspot.com
Helping text in 30 different languages too.
Best wishes from Italy!