ویدئو: پدر فداکار کودکش را اینگونه نجات داد

این تصاویر مربوط به پنریث در نزدیکی شهر سیدنی استرالیاست. اتومبیلی که کنترل آن از دست راننده‌اش خارج شده است به شدت به دیوار یک مغازه برخورد می کند. در این میان اندرو لیچ کودک چهار ماهه‌اش را در بغل گرفته و نوزادش را محافظت می کند


Hürriyet Video'larını izlemek için Flash 7 veya daha yüksek eklenti yüklenmeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız!!!

0 کامنت: