یونانی تباران افراطی یک هنرمند ترک تبار را در جشنواره صلح به شدت مجروح کردند

جشنواره رنگین کمان که هر ساله بر علیه نژادپرستی و جدایی در لارناکا برگزار می شود با حمله یک گروه افراطی یونانی تبار پایانی خونین داشت.

در حالی که شب جمعه هزاران نفر برای تماشای کنسرت جمع شده بودند یک گروه راستگرای افراطی و نژاد پرست یکصد نفره با نام جنبش مقاومت هلن و قبرس متحد علیه اشغال به این جشنواره حمله بردند.

این گروه که با خواندن سرود ملی یونان به سمت محل جشنواره حرکت کرده بودند با وقتی با ممانعت پلیس مواجه شدند در اواسط کنسرت اقدام به قطع برق نمودند. در این هنگام گروه دیگری از یونانی ها که مخالف این گروه نژادپرست بودند شعار "نازیها بروید بیرون" سر دادند اما این گروه صد نفره، وارد محل فستیوال شدند و در حالی که صورتهای خود را پوشانده بودند "سرتونچ آک دوغدو" هنرمند ترک تبار قبرسی را به شدت مجروح کردند.

علاوه بر این، یک ترک تبار قبرسی دیگر نیز در حمله نژادپرستان افراطی یونان به شدت زخمی شد.

در این درگیری 11 نفر مجروح شدند و پلیس هفت نفر را دستگیر کرد.

به گفته شاهدان عینی، به هنگام این حادثه بسیاری از ترک تباران قبرسی به مقر پلیس پناه بردند.

دوروس پولیسارپاو مدیر فستیوال جنبش برابری، حمایت و مبارزه با نژادپرستی نیز پلیس را متهم کرد که تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود نژادپرستان یونانی به محل جشنواره اتخاذ نکرده است.

وی گفت: از پلیس خواهان جلوگیری از ورود آنان شدیم و به هنگام ورود آنها به گونه ای مسالمت امیز با نشستن بر سر راه آنان، راه را بر آنان سد کردیم. اما پلیس به آنها اجازه اقدامهایشان را داد.

فیلم درگیری به نقل از سایت تی آر تی

0 کامنت: