ویدئو/ انتقاد شدید روحانی مشهور ترک به داعش: اینها خوارج زمانه هستند!

احمد محمود اونلو (مشهور به جبه لی احمد) روحانی مشهور اهل سنت ترکیه در سخنانی به انتقاد شدید از داعش پرداخته و آنها را عده ای گمراه دانسته که به عذاب الهی دچهار خواهند شد.

جبه لی احمد حوجا شهرت دارد فقیه، واعظ و حافظ معروف قرآن کریم است و طرفداران زیادی در بین مردم ترکیه دارد. 

0 کامنت: