دردهای مادران سرباز

او ترکي نمي داند، او مادر يک سرباز کُرد است!

او يک سرباز کرد است. پدرش را در پنج سالگي از دست داده و با کار در مزارع، نان شب مادر و چهار برادرش را بر سر سفره مي آورد. او اکنون در چنگ پ.ک.ک اسير است. مادرش مي گويد:
او ستون خانه ما بود، او را رها کنيد!
"فاطمه يوجه"مادر يکي از 8 سرباز ترکيه که در بخش "داغليجا"ي استان حکاري در حين عمليات به دست چريک هاي پ.ک.ک اسير شده بود در حالي که به زبان کردي مرثيه مي خواند خواستار آزادي فرزندش است. در نبرد سربازان ارتش ترکيه با چريک هاي پ.ک.ک 12 سرباز ترکيه کشته شدند و "رمضان يوجه" يکي از هشت سربازي است که توسط گروه پ.ک.ک به مکان نامعلومي برده شده اند.
رمضان که تنها يک ماه به پايان مدت سربازي اش باقي مانده بود به خاطر از دست دادن پدرش مجبور به کارگري در باغهاي ليمو بوده است. وي بزرگترين فرزند و تنها پسر خانواده اش است. سرباز نيروهاي پياده رمضان يوجه، چهار خواهر کوچکتر از خودش دارد و "فاطمه يوجه" خبر ناپديد شدن پسرش را ديروز در مرسين از طرف نيروهاي ژاندارمري دريافت کرد.
مادر، ترکي نمي داند
خانواده "يوجه" که اصالتا از شهر ماردين مي باشند هنگامي که خبر ناپديد شدن رمضان را شنيدند دچار شوک هاي شديد عصبي شدند. مادر سرباز مفقود شده که ترکي نمي دانست به زبان کردي مي گويد :"فرزندش با کار در باغات ليمو معاش خانواده را تأمين مي کرد و تا پايان سربازي اش يک ماه بيشتر باقي نمانده بود."
فاطمه يوجه که چندين بار بعد از شنيدن خبر از هوش رفته است مي گويد:" رمضان تمام هستي من است، تکيه گاه خانه من است. من او را بدون پدر، بزرگ کردم، با رنج و مشقت او را بزرگ کردم از مسئولان تنها درخواستم پيدا کردن پسرم است!"
مادر گريان رمضان که اشکهاي چشمانش را نمي تواند کنترل کند ادامه مي دهد:" کافيست... خونهايي که ريخته شده کافي ست. ما صلح مي خواهيم" فاطمه مي گويد آخرين بار با فرزندش روز عيد فطر تلفني صحبت کرده بودند.
"قدري يوجه" دائي سرباز مفقود شده کُرد که خواستار پيداشدن خواهرزاده اش در اسرع وقت است مي گويد:" نمي دانم چه بگويم. از مقامات مسئول مي خواهم به شکلي وارد عمل شوند و فرزندانمان را صحيح و سالم برگردانند."
0 کامنت: