احمدی نژاد برای حضور نیافتن در محل یادبود کشتگان ارمنی سفر ارمنستان را نیمه کاره رها کرد

چرا احمدی نژاد سفر به ارمنستان را نیمه کاره گذاشت؟!

محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران که به ارمنستان سفر کرده است بعد از صرف صبحانه با گفتن عبارت تعجب آور" موضوع مهمی در کشورم پیش آمده، با اجازه تان به ایران برگردم!" میزبان خود را بسیار متعجب کرد، سوار هواپیما شد و به تهران برگشت!
نیمه کاره رهاشدن سفر احمدی نژاد به ارمنستان از سوی دولت ارمنستان اینگونه تفسیر شد:" نیمه کاره رهاشدن سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و بازگشت پیش از موعد وی به معنای ناموفق بودن این سفر نیست. روابط ایران و ارمنستان بویژه در زمینه های اقتصادی و سیاسی همانطور که از روز اول اعلام شد به صورت دوطرفه ادامه خواهد یافت"
برخلاف آنچه که از سوی مقامات رسمی ارمنستان اعلام شد، سفر نیمه کاره احمدی نژاد به ارمنستان از سوی مطبوعات و رسانه های ارمنستان طور دیگری عنوان شد.
تمام رسانه های ارمنی، عنوان کردند در دومین روز سفر احمدی نژاد؛ برنامه ای برای ادای احترام به آنچه که یادبود شهدای نژادکشی ارمنی ها توسط ترکیه عنوان شده است تدارک دیده شده بود!
طبق برنامه ای که طرف ارمنی برای دومین روز سفر احمدی نژاد تهیه کرده بود، قرار بود بعد از صرف صبحانه، محمود احمدی نژاد به محل ساختمان یادبود آنچه که قربانیان نژادکشی ارمنیها می نامند با نام ..... برود پس از آن نیز برنامه بازدید مسجد جامع ایروان و سخنرانی در پارلمان ارمنستان تدارک دیده شده بود.
سخن احمدی نژاد مبنی بر "ضرورت ترک ارمنستان" {و عدم حضور در محل یادبود بناشده برای کشتگان ارمنی} از سوی آگاهان سیاسی به عنوان تلاش احمدی نژاد برای برنیانگیختن حساسیت کشور ترکیه در مسأله قتل عام 1915 تعبیر شد. به گفته این آگاهان، احمدی نژاد راه میانه ای را انتخاب کرده است. این اقدام وی باعث شد ارمنی هایی که طرفدار اعلام محکومیت قتل عام ادعایی ارمنی ها از سوی ترکیه بودند از وی ناخرسند باشند.
منبع: روزنامه حریت

0 کامنت: