زندگی ادامه دارد: کودکان همچنان می خندند

زندگی ادامه دارد:
کودکان همچنان می خندند
در نقطه صفر مرزی ترکیه، سربازان ترک آماده حمله به اقلیم کردستان هستند. هزاران سرباز ترک دست به ماشه برده اند و منتظر فرمان آغاز حمله هستند. اما از سوی دیگر زندگی در آن نقاط - علیرغم پرواز مداوم هواپیماهای جنگی، آتش توپخانه ها و سربازان آماده نبرد - ادامه دارد!
خدا کند گریه کودکان را کسی نبیند!
عکس: روزنامه "ملیت" ترکیه

0 کامنت: