خواننده مشهور ترک نقره داغ شد!

خواننده مشهور ترک نقره داغ شد!
350 هزار لیره جدید جریمه برای ابراهیم تاتلی سس بخاطر یک جمله!

دعوای بین خواننده مشهور ابراهیم تاتلیسس ومدیران شرکت مبلمان "دوغتاش" باعث شکایت مدیران شکرت مبلمان مذکور شد.
6 برادر صاحب شرکت معروف تولید مبلمان از ابراهیم تاتلیسس به جرم"تهدید به قتل آنان" به شورای عالی نظارت بر تلویزیون ترکیه شکایت کردند.
شورای عالی نظارت بر تلویزیون ترکیه، با عنوان اینکه "پخش تلویزیونی نباید در جهت منافع شخصی باشد" جریمه نقدی 350 هزار لیره ای{معادل تقریبا 263 میلیون تومان} برای ابراهیم تاتلیسس برید!
علت دعوا بین شرکت مزبور و خواننده مشهور نیز سررسید 5 چک صادره از سوی ابراهیم تاتلیسس بوده است. شرکت "دوغتاش" تهیه مبلمان هتل تاتلیسس را برعهده گرفته بود. ولی ابراهیم تاتلیسس با ادعای ناتمام ماندن کار شرکت، 5 ماه تقسیط را به عقب انداخته بود. به همین دلیل نیز شرکت، با استخدام وکیل، علیه ابراهیم تاتلیسس اقامه دعوی کرده بود.
چه کار می کنید، می کشیدش دیگه!
ابراهیم تاتلیسس که حتی بخاطر این شکایت بیم توقیف ماشین زیرپای مادرش نیز می رفت در برنامه هفتگی اش در کانال آ به تاریخ 3 ژوئن امسال از فرط عصبانیت این گونه صحبت کرده بود: "اگر کسی به خاطر چک و سفته ماشین زیرپای مادرتان را هم بگیرد چکار می کنید؟ خب معلوم است دیگر: می کـُشیدش!"

0 کامنت: