واکنش رئیس جمهور ترکیه به حزب د.ت.پ: پرچم ترکیه و سرود ملی کشور را نمی توان کوچک شمرد

واکنش رئیس جمهور ترکیه به حزب " جامعه دموکراتیک":

پرچم ترکیه و سرود ملی را نمی توان کوچک شمرد!

رئیس جمهور ترکیه، عبدالله گل هنگام بازگشت از سفر به جمهوری آذربایجان در مصاحبه مطبوعاتی در داخل هواپیما به خوانده نشدن مارش استقلال (سرود ملی ترکیه) در تجمعات حزب "جامعه دموکراتیک" واکنش نشان داد و گفت: "پرچم ترکیه و مارش استقلال را نمی توان کوچک و حقیر شمرد."

وی همچنین با اشاره به سفر خود به جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد دنیای ترک دوباره باید وارد خیزش نوین خود گردد.

عبدالله گل که اولین گام را جهت بهبودی مناسبات با کشورهای ترک زبان در سفر به آذربایجان دیده بود به خبرنگاران گفت که در هفته های آتی به جمهوری ترکمنستان نیز سفر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته پیوندهای عاطفی بین ترکیه و جمهوری های ترک زبان وجود داشته است خاطرنشان کرد که این پیوندهای عاطفی باید با واقعیات کنونی همراستا باشد.

رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به یک خبرنگار مبنی بر اینکه " در کنگره حزب DTP – حزب جامعه دموکراتیک – سرود ملی خوانده نشد و اثری از پرچم ترکیه نبوده است." گفت: " نمی خواهم وارد سیاست روزمره بشوم. پرچم ترکیه و سرود ملی کشور را نمی توان کوچک و حقیر شمرد. پرچم و سرود ملی ترکیه در دل تمام احزاب و اتباع ترکیه و غیر اتباع جادارد."

عبدالله گل ضمن اشاره به اینکه فردا میزبان عبدالله بن سعود پادشاه عربستان خواهد بود و طی روزهای آینده نیز شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل و عبدالله پادشاه اردن نیز به ترکیه خواهند آمد، این دیدارها را برای صلح خاورمیانه یک فرصت مغتنم دانست.

گفتنی ست: پادشاه عربستان برای سفر خود به آنکارا بیش از 120 ماشین کاملا مجهز و ضد گلوله از شرکتهای خصوصی ترک اجاره کرده است که مورد استفاده شاه عربستان و شاهزادگان سعودی قرار خواهد گرفت.

به نقل از کانال خبر ترک

*حزب جامعه دموکراتیک، حزبی است که دارای 20 نماینده کرد می باشد. این نمایندگان تا کنون از تروریست خواندن پ.ک.ک طفره رفته اند و حتی بارها عبدالله اوجالان رئیس گروه تروریستی پ.ک.ک را به عنوان رهبر خود معرفی کرده اند.

0 کامنت: