عکس روز: اشک سرباز

عکس روز: اشک سرباز

امروز روز مرگ مصطفی کمال پاشا آتاترک بنیانگذار ترکیه نوین است. هزاران نفر از ترک ها امروز در مقبره آنیت کبیر به آتاترک ادای احترام کردند(بیش از نیم میلیون نفر)

سربازان تشریفات در انیت کبیر مقررات خاصی دارند. چندین ساعت بی حرکت می ایستند و حتی پلک هم نمی زنند.
امروز، گریه سربازی که به عنوان تشریفات در آنیت کبیر خبردار ایستاده بود در سایتهای اینترنتی ترکیه بازتاب فراوان داشت. حس وطن پرستی در بین ترکهای ترکیه بسیار بالاست و این باعث غبطه بسیاری
از کشورهاست.

عکس های دیگر را در آدرس اینترنتی روزنامه ترکی زبان حریت ببینید

فیلمی از این مراسم را در آدرس اینترنتی روزنامه ترکی زبان حریت ببینید
عکس ها از پایگاه اینترنتی حریت گرفته شده اند


0 کامنت: