سلاح جدید آمریکا: قرآن!

سلاح جدید آمریکا: قرآن!

ایالات متحده با هزینه ای بالغ بر 254 میلیون دلار در زندانهای عراق کلاسهای آموزش قرآن راه اندازی کرد! ژنرال استون در این باره گفت: " قرآن سلاح جدید ماست، و ما در این زمینه از روحانیون عالم بهره می گیریم."

زندانهای آمریکا در عراق تا به امروز با رسوائی عجین بوده اند. هنگامی که تصاویر گرفته شده از شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب منتشر شد دنیا در بهت و حیرت فرو رفته بود. اکنون ژنرال داگلاس استون که مسئولیت زندانهای آمریکا در عراق را به عهده گرفته است برای پاک کردن ذهنیت های منفی گذشته وارد عمل شده است.

وی که در تلاش برای تبدیل زندانها به درمانگاه روحی برای تغییر تفکرات افراد مبارزه جوی زندانی است به روزنامه "لا تایمز" گفت: "قرآن بزرگ ترین سلاح ماست. برای تغییر تفکرات رادیکال زندانیان بنیادگرا تلاش می کنیم."

برای این کار، پنتاگون در دو زندان عراق کلاس های "ارشاد و روشنگری" باز کرده است!

آزادشدگان از زندان 5 برابر افزایش یافتند

به گفته ژنرال آمریکایی، هنگامی که عالمان دین در این کلاسها به زندانیان می گویند "در قرآن قتل انسان ها گناه محسوب می شود" زندانیان بسیار تعجب می کنند. هدف ما این است که آنها بدانند بخاطر چه چیزی می جنگیده اند. افرادی که شرح زندگی خود و فعالیتهایشان را به مسئولان گزارش کنند احتمال آزادی زودهنگام آنان بیشتر می شود. از زمان آغاز این فعالیت تا کنون درصد افراد آزاد شده از 8 به 35 درصد افزایش یافته است.

موفق شده ایم!

ژنرال استون خاطر نشان کرد زندانیان هرروز در کلاسهای قرآن حاضر می شوند. تا کنون از هزار نفر زندانی آزاد شده که در این کلاس ها شرکت کرده بودند حتی یک نفر هم دوباره دستگیر نشده اند. مسئولان آمریکایی درصد موفقیت این کلاس ها را نزدیک به 70 درصد می دانند.

گازته وطن

-----------

نکته: ذکر منبع خبر نشانه احترام به حقوق افراد و از نشانه های فرهنگ است!


0 کامنت: