تام کروز در عرض دو ساعت موهای پرپشتش را از دست داد!

با وجود آنکه سنش از 40 سال رد شده است، هنوز مانند 25 ساله هاست. اما در عرض فقط دو ساعت موهای پرپشتش را از دست داد. علاوه بر این تناسب اندامش را که برای آن هر کاری می کرد از دست داد! تبدیل به مردی چاق، کچل و پیر شد!

البته آنچه که بر سر تام کروز آمده است اقتضای نقشی است که باید در فیلم بازی کند! وی بخاطر نقشی که در فیلم Tropic Thunden باید بازی کند تن به این کار داد. گریم تام کروز که دو ساعت بیشتر طول نکشید او را به مردی تبدیل کرد که شناختنش غیر ممکن است.

کارگردانی این فیلم کمدی با "بن استیلر" و فیلمنامه نویس آن نیز اتان کوئن می باشد.

فیلم ماجرای یک اکیپ فیلمسازی را که برای تصویر کردن یک فیلم جنگی تلاش می کنند حکایت می کند.

تام کروز در فیلم Tropic Thunden نقش مدیر یک استودیوی فیلمسازی را بازی می کند

از حریت

0 کامنت: