اتفاق جالب: متکی و کاندولیزا رایس باهم شام خوردند!

وزرای خارجه ایران و آمریکا
صرف شام در استانبول!
در کنفرانس وزرای خارجه همسایگان عراق که از دیروز با حضور کشورهای همسایه عراق و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در استانبول آغاز شده بود در ضیافت شام، منوچهر متکی و کاندولیزا رایس بر سر میز حاضر شدند.
در ماه می گذشته و در کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشیخ مصر، کاندولیزا رایس به دلیل حضور منوچهر متکی بر سر میز شام حاضر نشده بود!
مراسم شام که در آن ولید معلم(وزیر خارجه سوریه)نیز حضور داشت در رستوران مشهور فخریه در اورتاکوی استانبول برگزار شد.
بر سر میز شام بحث های مختلفی همچون امنیت عراق، فعالیتهای تروریستی پ.ک.ک در شمال عراق، وضعیت امنیت خاورمیانه و فعالیتهای هسته ای ایران بین وزرای خارجه حاضر در میز شام در گرفت.
رایس به خصوص از فعالیت های مشکوک هسته ای ایران اظهار نگرانی کرد و متکی هم اظهار عقیده کرد که فعالیت های اتمی ایران تماما صلح آمیز است.
حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز تعجب و حیرت روزنامه نگاران ترک را موجب شده است. و برخی روزنامه ها، از آن به عنوان "میز شامی که باعث حیرت دنیا شد!" یاد کردند
کاندولیزا رایس بعد از پایان نشست، به اسرائیل و فلسطین سفر خواهد کرد.
(توضیح: عکس فوق از چسباندن دو عکس در کنار یکدیگر به وجود آمده است و از روزنامه ترکی زبان حریت است)از سوی دیگر به گزارش خبرگزاریهای ترکیه، کاندولیزا رایس در مراسم عکس یادگاری کنگره همسایگان عراق شرکت نکرده است. تصویر زیر مربوط به عکس دسته جمعی شرکت کنندگان است که از روزنامه وطن ترکیه گرفته شده است:

0 کامنت: