خوانندگان معروف ترکیه و بوکس!


تئومان برای خلاصی از دست پاپاراتزی ها از فنون بوکس استفاده می کند!

خواننده معروف سبک راک ترکیه، تئومان را شاید خیلی ها در ایران هم بشناسند. این خواننده 41 ساله متولد استان گیره سون ترکیه است و فوق لیسانس جامعه شناسی دارد!

چند روز قبل هنگامی که از مراسم تولد طوبا اونسال (که روابط عشقی بین آنها در تلویزیونهای ترکیه بازتاب دارد) برمی گشت وقتی با دوربین های شبکه های مختلف تلویزیونی روبه رو شد از فنون بوکس برای متفرق کردن خبرنگاران استفاده کرد!

این خواننده که به خاطر افراط در نوشیدن مشروبات الکلی به زحمت روی پا ایستاده بود مشتی روانه صورت خلیل چیلینگیر، خبرنگار روزنامه تقویم کرد، سوار تاکسی شد و به سرعت دور شد. در حالی که یک کبودی زیر چشم خبرنگار روزنامه سبز شده بود! فیلم این برخورد خشن را ببینید:


طوبا اونسال:


پی نوشت - پاپاراتزی های ترکیه امان افراد مشهور، هنرپیشه ها و خواننده ها را در ترکیه بریده اند. به طوری که معمولا در همه جا در کمین هستند تا یک شخصیت معروف را به دام بیندازند. نکته جالب این است که سوژه ها را تا دم درب خانه شان هم تعقیب می کنند. برایشان فرقی هم ندارد در روز روشن باشد یا ساعت 3 بامداد!

0 کامنت: