اشتباه خنده دار مأمور ثبت احوال ترکیه: حامله ای که هنوز مرد است!

امینه زن بیست ساله ازمیری در حالی که پنج ماهه حامله است تلاش می کند ثابت کند که زن است!

این زن جوان که بر اثر اشتباه مأمور ثبت احوال مرد شده است به همین دلیل حتی نتوانسته است با شوهرش ازدواج کند! (ازدواجش را به ثبت قانونی برساند)

امینه و نامزدش اوزگور چاکماک، هنگامی که برای ثبت ازدواج به دفترخانه ازدواج مراجعه کردند با یک شگفتی روبه رو شدند: آنها دریافتند که مأمور ثبت احوال در شناسنامه، امینه را به عنوان یک مرد شناخته است و طبیعی است که در جامعه سنتی ترکیه دو مرد نمی توانند با هم ازدواج کنند!!

آنها برای جبران اشتباه به دادگاه مراجعه کردند و دادگاه حکم به زن بودن امینه داد، اما خطایی که می توانست در چند روز تصحیح شود در یک ماه و ده روز هنوز درست نشده است.

امینه یوجه که تا سال دوم دبیرستان تحصیل کرده است می گوید: "من هیچگاه شناسنامه آبی نداشته ام. در بخش مشخصات جنسیت مرا مرد نوشته اند و شناسنامه صورتی به من داده اند. 7 ماه است تلاش می کنم زن بودنم را ثابت کنم. با بچه ای که در شکمم دارم به بیمارستان رفتم و از آنجا برگه ای مبنی بر زن بودنم گرفتم! اشتباه مأمور ثبت احوال زندگی ما را به زهر تبدیل کرده است"

پی نوشت – بسیاری از اتفاقاتی را که در ترکیه اتفاق می افتد نمونه هایش را در ایران هم دیده ام. به همین خاطر است که برایم جالب و خنده دار هستند.

یکی از پیرمردهای ترک تعریف می کرد که برای گرفتن شناسنامه در زمان رضاشاه به مأمور صدور سجل مراجعه کرده بودند. مأمور ترکی نمی دانسته و پیرمرد فارسی! به همین خاطر مأمور دولت نمی توانسته نام خانوادگی پیرمرد را بنویسد. عاقبت پیرمرد که حوصله اش سر رفته بوده رو به مأمور سجل می کند و می گوید: "هر دوموز که گذاشتی بگذار" یعنی هر خوکی که گذاشتی بذار! تا مدتها نام خانوادگی این مرد "هر دوموز – یعنی هر خوک"، بود!

2 کامنت:

حقیقت جو (از حوزه تا علمیه) می‌گوید:

جالب بود! موفق باشید!

Sajjad می‌گوید:

زیبا بود
درود
www.sajjad.ir