در انگلیس: روانشناس زندان در توالت با یک زندانی شیزوفرن آمیزش کرد وحامله شد!

یک روانشناس زن شوهردار در زندان با یک زندانی شیزوفرن آمیزش کرد و از او حامله شد!

در انگلستان صحبت از این عشق عجیب است. استفانی ریوس زن روانشناس 30 ساله در زندان Ashworth به عنوان روانشناس برای مجرمان دارای مشکلات روحی کار می کرد. هنگامی که این زن 30 ساله با یک مجرم زندانی مبتلا به شیزوفر ن پارانوییدی عشق را تجربه کردند شد آنچه نباید می شد!

استفانی شوهردار با این بیمار بیست ساله مجرم که به جرم دزدی مدت زندانش را می گذراند آمیزش کرد و از او حامله شد!

بعد از حاملگی هم شوهرش او را طلاق داد هم از کارش اخراج شد.

وی که در دادگاه به جرم سک.س در محل کار محاکمه می شد به جرم ارتکابی اعتراف کرد. استفانی در دادگاه گفت: با او رابطه داشتم. فقط یک بار با وی در توالت زندان آمیزش کردم. از او با یک آمیزش حامله شدم اما نوزادم را هم می خواهم. عاشق شدم و جرمم را قبول دارم!

روانشناس زن با این اعتراف همه را شگفتزده کرد. وی با اعتراف به جرم بمدت 12 ماه از کارش تعلیق شد. استفانی که منتظر تولد جنین داخل شکمش است علاوه بر این گفته است می خواهد با پدر فرزندش یک زندگی تشکیل دهد و منتظر آزاد شدن وی است!!

0 کامنت: