دستگیری زنی که برای سک.س کردن به هفتصد مرد تلفن کرده بود!

زنی که در حسرت سک.س مانده بود و برای پیدا کردن شریک جنسی برای آمیزش به آتش نشانی، پلیس، ارتش و جاهای مشابه تلفن کرده بود دستگیر شد!

وی به پلیس گفت: " در حسرت سک.س کردن مانده بودم. مدت مدیدی است که با کسی نبوده ام و به این جهت بسیار ناامیدم!"

وی برای پیدا کردن کسی که با او بخوابد به اپراتورهای تلفن دوایر دولتی زنگ زده بود و گفته بود:" اگر یک مأمور آتش نشانی بخواهد با من آمیزش کند با تمام وجود حاضرم با او بخوابم و خودم را در اختیار او قرار بدهم."

مسئولان این زن 42 ساله را که اهل لهستان و هویت وی را هانا وزنیک اعلام کرده اند به بی مبالاتی و بی مسئولیتی متهم کرده و گفته اند احتمالا او بخاطر علاقه اش به سکس به حبس محکوم خواهد شد!


لینک منبع: گازته وطن
لطفا موقع نقل خبر به نام و لینک وبلاگ اشاره نمایید

0 کامنت: