در ترکیه، دو دانش آموز نوجوان به علت کوتاه بودن دامنشان مورد تعرض قرار گرفتند!

دو دختر ترک کلاس ششم ابتدایی و سال آخر دبیرستان به دلیل آنچه که کوتاه بودن دامنشان عنوان شده است مورد حمله افراد ناشناس با یک ماده آتش زا قرار گرفتند و مجروح شدند.

این اتفاق در بخش طرسوس استان مرسین در جوار دریای مدیترانه در دو حادثه جداگانه رخ داد. دختران هنگامی که در خیابان راه می رفتند توسط افراد ناشناس از پشت مورد حمله قرار گرفتند و به سوی آنها ماده آتشزا مشکوک به اسید قوی پرتاب شد. دکترها احتمال می دهند دختران نوجوان و کودک با ماده ای اسیدی و قوی مورد حمله قرار گرفته اند.

واقع روز دوشنبه این هفته رخ داد و پلیس به دنبال کسانی است که به بخاطر کوتاه بودن دامن دانش آموزها آنها را مورد حمله قرار داده است. هم اکنون دختران دانش آموز بسیاری اعتقاد دارند بخاطر کوتاهی دامن مورد حمله قرار خواهند گرفت.

یکی از این دختران عنوان کرده است: بعد از تعطیلی مدرسه به سوی خانه به راه افتادم. 2-3 نفر راهم را سد کردند و گفتند این دختر دامن کوتاه پوشیده است. به راهم ادامه دادم و از پشت سر سوزشی را احساس کردم. جورابم شروع به ذوب شدن کرد. از درد شروع به ناله کردم. به یک آرایشگاه پناه بردم و از آنجا به بیمارستان منتقل شدم. فکر می کنم دو سه جوان 20 ساله این کار را کردند.

به گزارش روزنامه ملیت، دختر دیگر مشخصات افراد حمله کننده را مشابه دختر دیگر مورد تعرض قرار گرفته اعلام کرده است.


پی نوشت - در ترکیه و در خیابان آزادی پوشش وجود دارد. در دانشگاهها هم آزادی حجاب اسلامی برای سازگاری با حقوق بشر، به تأیید پارلمان ترکیه رسیده است. بسیاری از زنان و دختران غیر محجبه به دلیل آنچه که فشار جامعه بر آنان و نگاه ناجور به آنان بعد از آزادی پوشش اسلامی
در دانشگاهها و ادارات دولتی عنوان می کنند مخالف آزادی پوشش اسلامی در دانشگاهها هستند.
به نظر می رسد باید فرهنگ مدارا در این زمینه بالاتر برود تا هرکس عقیده دیگران را محترم بداند.

کپی رایت را رعایت کنیم

0 کامنت: