دو دانش آموز در لیوان چایی 17 معلمشان مرگ موش ریختند!

در استان عثمانیه ترکیه دو دانش آموز ابتدایی بخاطر ریختن مرگ موش در چایی معلمان مورد بازجویی قرار گرفتند! 17 معلم با نوشیدن چای حاوی مرگ موش به بیمارستان منتقل شده بودند!

واقعه دیروز جمعه در مدرسه ابتدایی جمهوریت عثمانیه رخ داد. معلمان در زنگ تفریح از چایی دم شده توسط مستخدم خوردند و به بیمارستان منتقل شدند. معلمان فوق از بیمارستان ترخیص شده اند. در اتاق خدمات مدرسه که سماور در آن قرار دارد یک پاکت حاوی مرگ موش پیدا شد و دو دانش آموز 14 و 13 ساله که مشکوک به ریختن مرگ موش بودند مورد بازجویی قرار گرفته و به جرم خود اعتراف کردند.

به گزارش وبلاگ اخبار ترکیه به نقل از حریت، دانش آموز 14 ساله الف. د اعتراف کرده که از یک معلم کتک خورده و برای انتقام از او در سماور مدرسه مرگ موش ریخته است. دانش آموز 13 ساله الف.چ هم به متهم اصلی کمک کرده و مواظب بوده است کسی داخل اتاق خدمات نشود!


0 کامنت: