عکس: یک سگ ماهی شبیه انسان صید شد!

عکس بالا مربوط به یک سگ ماهی حدود 50 سانتی متری و 4 کیلوگرمی است که در سواحل دریای مرمره صید شده است. این سگ ماهی که چهره ای شبیه انسان دارد توسط صیادان ترک صید شده است و آنها گفته اند اولین بار است که سگ ماهی ای با این چهره صید کرده اند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از ملیت، تعداد سگ ماهی ها در چند مدت اخیر در سواحل مرمره افزایش یافته است.

دریای مرمره در غرب ترکیه قرار دارد.
0 کامنت: