حجاب در دانشگاههای ترکیه دوباره ممنوع شد!

شعبه هشتم دادستانی ترکیه آزادی حجاب اسلامی در ترکیه را که به صورت قانون در آمده بود و در مجلس ترکیه به تأیید رسیده بود و از سوی رئیس جمهور ترکیه نیز به تأیید رسیده بود تا زمان اصلاح قانون آموزش عالی ترکیه لغو کرد.

پیش از این مسئول آموزش عالی ترکیه (یوک) گفته بود با توجه به آنکه آزادی حجاب اسلامی در دانشگاهها در قانون اساسی آورده شده است احتیاجی به اصلاح قانون آموزش عالی ترکیه نیست و افراد محجبه حق ورود به دانشگاهها را دارند.

بر این اساس تا زمانی که قانون آموزش عالی ترکیه اصلاح نشود هیچیک از دانشگاهها مجاز به پذیرش دانشجویان محجبه دختر نخواهند بود!

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه ملیت، پیش از این تمام اعضای کانونهای اعضای هیأت علمی دانشگاه غازی آنکارا و دانشگاه خاورمیانه آنکارا ضمن مخالفت با سخنان رئیس آموزش عالی ترکیه خواهان عدم حضور دختران محجبه در دانشگاهها شده بودند.

اعضای هیأت منصفه واحد هشتم دادستانی ترکیه به اتفاق آراء تصمیم مسئول آموزش عالی ترکیه را غیرقابل قبول خوانده و گفته بودند وی چنین حقی را نداشته است.

احتمال دعوای حقوقی علیه رئیس آموزش عالی ترکیه (یوک) بخاطر تصمیمات شخصی نیز از سوی قوه قضائیه ترکیه می رود.

0 کامنت: