ویدئو: تبلیغ یک حزب ترکیه ای علیه آزادی حجاب در ترکیه!


حزب جمهوریخواه خلق به رهبری دنیز بایکال اصلی ترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان می باشد. این حزب که شدیدترین انتقادات را علیه حزب عدالت و توسعه انجام می دهد به طرح آزادی حجاب در دانشگاهها در مجلس ترکیه رأی منفی داده بود. اعضای این حزب عقیده داشتند آزادی حجاب اسلامی در دانشگاهها سنگ بنای اولیه تضعیف دولت لائیک در جمهوری ترکیه می باشد.
حزب جمهوریخواه خلق حدود 100 نماینده در مجلس ترکیه دارد و به طور سنتی 20 درصد آرای مردم ترکیه را به خود اختصاص می دهد.
در ویدئوی فوق یک زن بی حجاب محجبه می شود، بعد از آن با صدای مردانه ای می گوید: من تصمیم می گیرم که چه بخواهم. و بعد از آن صدایی می آید با عنوان: "زنان این جمهوری را دارند نابود می کنند، از جمهوریت ات پاسداری کن!"

0 کامنت: