تصاویری از نمایشگاه مجسمه های شنی در فرانسه

در فرانسه یک نمایشگاه از مجسمه های شنی برگزار می شود. در این نمایشگاه که در سواحل شمال فرانسه برگزار می شود مجسمه های شخصیتهای تاریخی ساخته شده از شن بمعرض نمایش گذاشته شده است.

پیش بینی می شود 120 هزار گردشگر از این نمایشگاه تشکیل شده از 200 مجسمه شنی بازدید کنند.

برای دیدن مجموعه کامل عکسهای این نمایشگاه کلیک کنید

0 کامنت: