مرد بلغاری زنش را در ازای دریافت یک بز واگذار کرد!

یک دامدار بلغاری در بازار فروش حیوانات زن سومش را با یک بز عوض کرد!

این مرد بلغار که از سومین ازدواجش هم رضایتنمد نبود زنش را در قبال یک بز به دوستش فروخت!

استویل پانایاتف که ادعا می کرد زن سومش النا نتوانسته است برایش فرزندی به دنیا بیاورد او را به بازار فروش حیوانات شهر "پلودیو" برد و با یک بز معاوضه کرد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، پانایاتف گفته است یک روز قبل از معامله یکی از دوستانش به او گفته بود از زنش خوشش آمده و حاضر است در برابر یک بز او را مال خود بکند!

با قبول این معامله از سوی زنش، پانایاتف او را در قبال دریافت یک بز به دوستش فروخت!

- کپی رایت را رعایت کنیم -


0 کامنت: