ویدئو: خبرنگار فلسطینی در آخرین وظیفه رسانه ای، مرگ خودش را فیلمبرداری کرد!اسرائیل که سه تبعه اش به دست فلسطینیان کشته شده بودند به فلسطینیان حمله کرد که در نتیجه آن 20 فلسطینی کشته شدند.
فاضل شانا فیلمبردار 23 ساله رویترز در غزه در حال فیلمبرداری از صحنه های حمله توپ و تانک اسرائیلی هاست که یک تانک اسرائیل گلوله ای مستقیم به سویش شلیک می کند و تصویر تماما سیاه می شود...
آری، فیلمبردار آخرین سکانس زندگی اش را فیلمبرداری کرده بود!

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

شهادتش مبارک