عکس: قبر صدام به زیارتگاه تبدیل شده است!

صدام حسین برای ما ایرانیها شخصیتی آشناست. هشت سال جنگی که بر ما تحمیل شد و صدها هزار شهید، مجروح و مفقود ایرانی او را در بین ما به شخصیتی منفور تبدیل کرده است.

بعد از اعدام صدام، چند بار قبر وی مورد حمله قرار گرفت. و اکنون در هنگامه ای که مردم عراق از دست وی راحت شده اند، به دلیل عدم وجود امنیت در عراق تحت حاکمیت آمریکا، قبر وی به زیارتگاه تبدیل شده است.

عکسهایی از زیارتگاه صدام را در زیر می بینید:لینک/ منبع عکسها: روزنامه حریت

2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

با این نوشته ات فردا برادران جان بر کف نروند بمبگذاری کنند آنجا!!

ناشناس می‌گوید:

صدام باید بیشتر پدر این عربا رو در می آورد تا بلکه نسلشون منقرض می شد. این عربا مثل اینکه همه چی یادشون رفته . . . .
خوب شاید حق داشته باشند. بخاطر اینکه عربای این دور زمون از کوچکی مخ رنج می برند . . .