بالاترین: خبرهای خوش در راهست!

بالاترین یک سایت لینک پراکنی بود که در مدت فعالیت خود نقش مهمی در دیده شدن اخبار و وبلاگهای فارسی زبان داشته است.
موجی که بالاترین ایجاد کرده بود غیرقابل انکار است. در شرایطی که بسیاری از قوانین باعث بسته شدن دست و پای رسانه های مکتوب و اینترنتی در ایران هستند، آمدن بالاترین باعث ایجاد یک موج خبررسانی شده بود.
فارغ از تمامی دعوا و مرافعه ها و بحث و انتقادها درباره بالاترین، وب 2 فارسی که مهدی یحیی نژاد با طراحی بالاترین آنرا ایجاد کرد چندین گام رو به جلو برای وب فارسی بوده است.
هک سایت بالاترین در دو سه روز گذشته باعث سردرگمی کسانی شد که سخت به آن عادت کرده بودند و اکنون خبرهای خوشی از این سایت می رسد.
بالاترین قرار است با پوسته، شکل و محتوایی به مراتب حرفه ای تر جلوی مانیتورهایتان باشد!

0 کامنت: