اشتباه نمی کنید، اینجا یک زندان است!

این فیلم از یک مرکز تفریحی نیست. بلکه متعلق به یک زندان در ونزوئلا است.
اینها هم محکومانی هستند که در زندانی در جزیره سن آنتونیو دوران محکومیت خود را می گذرانند.
این زندانیان تمامی آنچه که بیرون از زندان انجام می دهند را در داخل زندان هم انجام می دهند بجز یک مورد: آنها حق رفتن به بیرون از زندان را ندارند. البته معلوم نیست که دلشان بخواهد!
زندانیان این زندان حق حمل سلاح هم دارند و عیششان هم براه است و خانم هم وارد زندان می کنند!
تصاویر مربوط را یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز با کمک یک زندانی تهیه کرده است.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.


Get Adobe Flash player
0 کامنت: