فرماندار ایالت نیویورک عضو لوکس ترین شبکه فساد دنیا درآمد!

فرماندار کل ایالت نیویورک، الیوت اسپیتز نهمین عضو یکی از لوکس ترین شبکه فساد دنیا از آب درآمد. این در حالیست که اسپیتز یکی از مهمترین وظایف خود را متلاشی کردن شبکه های فساد می دانست!

اسپیتز که پیش از انتخاب به عنوان فرماندارکل به عنوان یک عضو قضاوت انجام وظیفه کرده بود دو شبکه فساد را از بین برده بود.

شبکه فساد Epreror’s VIP Club که هفته قبل در نیویورک توسط پلیس شناسایی شده بود زنان زیبارو را درقبال ساعتی 7 هزار دلار به مشتریان عرضه می کرد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه وطن ترکیه، اسپیتز متأهل و صاحب سه فرزند است. وی عضو حزب دمکرات می باشد.

لینک مرتبط: لوکس ترین شبکه فساد دنیا متلاشی شد


0 کامنت: