دزدی بی شرمانه خبرگزاری فارس از وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه

خبرگزاری فارس که معرف حضورتان هست: خبرگزاری ای که ید طولایی در ساختن خبر، تحریف واقعیتها و دروغ پردازی برای تهییج غیرت دینی عده ای از مردم مؤمن، ساده و پاکدل دارد که غیر از بولتن های خبری فارس نیوز و کیهان خبری نمی خوانند تا بتوانند دروغ را از راست تشخیص دهند.

خبرگزاری فارس تنها به اینها نیز بسنده نمی کند: بی شرمانه تر این است که این به اصطلاح خبرگزاری از وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه خبر می دزدد.

فارس نیوز، خبری را که در مورد برداشته شدن یک مجسمه در ترکیه از سوی اسلامگرایان نوشته بودم به طرز ناشیانه ای دزدیده و با اندکی تغییر و با همخوان قرار دادن خبر با معیارهای فعالیتشان، آنرا به اسم خبرگزاری خود منتشر کرده اند و نوشته اند "به گزارش خبرگزاری فارس..."!!

برای آنکه به راحتی به دزدی فارس نیوز پی ببرید علاوه بر نگاه به تاریخ انتشار خبر در وبلاگ و در فارس نیوز می توانید به جمله آخر وبلاگ بروید، جایی که نوشته بودم: "همانطور که گفتیم"، و جناب طوطی دروغگو هم عین جمله را برداشته است، غافل از آنکه در الفبای خبرنویسی برای یک خبرگزاری جمله ای با آغاز "همانطور که گفتیم..." معنا و جایگاهی ندارد!

عکس مطلب وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه:

عکس دزدی این خبر توسط فارس نیوز:

جالب است که خبر موصوف چندین روز قبل در بالاترین داغ شده بود اما عصر ایران و سایت بی نام و نشانی به نام تهران 7 نیز این خبر را به نقل از فارس کار کرده اند!

من که شاخ در آوردم از این بی حیایی فارس نیوز که انصافا غیر از بخش معرکه عکسهایش به هیچ دردی نمی خورد!!!

لینک مطلب وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه

لینک خبری که فارس نیوز دزدیده و به نام خود ثبت کرده است.
در ضمن این مجسمه توسط حزب لائیک جمهوری خلق نصب نشده بود و من تعمدا آنرا نیاورده بودم تا ببینم خبردزدها چکار می کنند!! دیدم فارس نیوز برای آنکه بتواند به اهداف خبری خود دست پیدا کند سناریو سازی هم کرده است و نصب این مجسمه را به حزب لائیک جمهوری خلق منتسب کرده در حالی که این مجسمه توسط حسن شکر که قبلا از آن حزب بوده و به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پیوسته بود نصب شده است!!

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

boş ver canım bu işlerden iran da çöl ölur

araz
Ürmıye
Azerbaycan
İran