کروبی: شیخی ست که با چراغ روشن گرد شهر می گردد


مهدی کروبی نشان داده است که کاندیدی جسور می باشد. نگاهی به برنامه های او، همراهانش، مشاورانش و طرفدارانش و طیف عظیمی از دانشجویان و نخبگانی که طرفدار وی هستند او را نسبت به سایر کاندیداها بخصوص میرحسین موسوی یک سر و گردن بالاتر نشان می دهد.
یادمان باشد که میرحسین موسوی تا کنون به طور کامل نگفته است که اصلاح طلب است و همیشه شرط و شروط آورده است. به سن بالای کروبی نگاه نکنید، به طرفداران رنگارنگ موسوی نباید نگریست. ضمن احترام به آقای موسوی، معتقدم اطرافیان نزدیکی که دور او جمع شده اند کسانی هستند که تنها به دنبال نشان دادن خود و کسب امتیاز لازم هستند.
چند نفرشان را از نزدیک می شناسم و اکثر مشاوران وی به جز چند نفری که عمیقا معتقدند موسوی اصلاح طلب است، متأسفانه به دنبال منافع فردی هستند.
... دفتر تحکیم وحدت، کرباسچی، عبدی، مهاجرانی، کدیور و... به عنوان بخشی از طرفداران کروبی؛ اینها چیزی به ذهنتان متبادر نمی کند؟
مثل اینکه صفحه شخصی مهدی کروبی در فیس بوک (یا صفحه طرفداران وی) راه افتاده است. هرچند دیر اقدام کرده است اما باز هم گام مثبتی است برای این شیخ که با چراغ روشن گرد شهر می گردد و دنبال تغییر است.
یاور کروبی باشیم


0 کامنت: