تصویری از هلوی کابینه!

کابینه است یا میوه فروشی؟!
به نظر شما، احمدی نژاد کدام میوه است؟


2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

این همه خبر در نشریات ترکیه ریخته از ارگنه کن تا بخور بخور دولتیها و مافیا و لائیکها و ..... سایت شما که در مورد ترکیه است چه موضوعیتی با این خبر دارد ؟؟ جز اینکه ......

ناشناس می‌گوید:

خیار چمبر احمدی